Hofdansen uit de 18de eeuw

 

 

 

De volgende dansen zijn iets anders dan u tot nu toe van ons gezien heeft. Het is een dansvorm die aan de vorstenhoven beoefend werd eind 17de, begin 18de eeuw, dansen voor de elite. 

Al vanaf 1500 tijdens de Renaissance ontstond een grote behoefte onder de gegoede stand om zich te onderscheiden van de armere mensen wat betreft de dans. Daarom ging men de volksdans verfijnen in houding, beweging, gebaar en mimiek. 

Daarnaast bleef natuurlijk de "gewone" volksdans bestaan en ontwikkelde zich ook. 

 Wij brengen voor u een contradans uit Wenen uit de 18de eeuw voor 8 personen in een vierkantopstelling, de Quadrille. Verder dansen wij de dans die heet “Het Jonge Meisje” en een wals uit Engeland. We sluiten af met een vrolijke mars.